Rapporteer Claims van Auteursrechtenschending

We nemen schending van auteursrechten serieus. We zullen antwoorden op meldingen van zogezegde auteursrechtenschending die voldoen aan de Digital Millennium Copyright Act (de 'DMCA') of alle andere toepasselijke wetgeving of wetten in verband met intellectuele eigendom. Antwoorden kunnen bestaan uit het verwijdering, blokkering of uitschakeling van toegang tot schendend materiaal

het onderwerp van schendende activiteit, resulterend in de schorsing van de gebruikers toegang tot www.youpornpremium.com YouPorn Premium, of al het voorgaande.

Als je gelooft dat materiaal toegankelijk op YouPorn Premium je auteursrechten schendt, kan je een melding voor auteursrechtenschending insturen (zie hieronder, "Insturen van een DMCA Melding van Schending van Auteursrechten" voor instructies over het insturen van zulke melding). Deze aanvragen mogen enkel ingestuurd worden door de houder van het auteursrecht of een agent geautoriseerd om in zijn/haar plaats te handelen.

Als we materiaal verwijderen als reactie op zulke melding of toegang ertoe uitschakelen, zullen we redelijke stappen ondernemen om de gebruiker die de inhoud uploadde te informeren dat we het verwijderd of geblokkeerd hebben zodat de gebruiker de kans heeft om een tegenmelding in te sturen (zie hieronder, 'Tegenmeldingprocedures' voor instructies over het insturen van een tegenmelding). Het is ons beleid om alle meldingen van zogenaamde schending waarop we actie ondernemen te documenteren.

Alle meldingen van schending van auteursrechten en tegenmeldingen moeten in het Engels geschreven worden. Alle pogingen om meldingen te schrijven in vreemde talen of in vreemde karakter, kunnen, ter onzer discretie, als niet voleisend beschouwd en verwijderd worden.

Een DMCA Melding van Schending van Auteursrechten Indienen

Als je kiest om verwijdering van inhoud aan te vragen door het insturen van een schendingsmelding, weet dan alstublieft dat je een wettelijke zaak begint. Maak geen valse claims. Misbruik van dit proces kan resulteren in de schorsing van je account of andere wettelijke gevolgen.

Je mag YouPorn Premium op de hoogte brengen van zogenaamde schending van auteursrechten via ons formulier op https://www.pornhub.com/information/dmcaform. Dit formulier is ontworpen om je te helpen bij het accuraat identificeren van je inhoud en om het verwijderingsproces te versnellen.

We aanvaarden ook andere meldingen van auteursrechtenschending. In dat geval, overeenkomstig met de DMCA, moet de geschreven melding (de 'DMCA-Melding') het volgende substantieel bevatten:

 • Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan je gelooft dat het geschonden werd of, als de claim meerdere werken bevat, een representatieve lijst van zulke werken.
 • Identificatie van het materiaal waarvan je gelooft dat het voldoende precies rechten schendt zodat we het kunnen lokaliseren. Als je klacht niet de specifieke URL van de video waarvan je gelooft dat hij je rechten schendt bevat, zouden we niet in staat kunnen zijn om hem te lokaliseren en verwijderen. Algemene informatie over de video, zoals een kanaal-URL of gebruikersnaam, is gewoonlijk niet voldoende. Voeg alstublieft de exacte URL(s) van de video('s) toe.
 • Voldoende informatie waarmee we, en de uploader(s) van video('s) die je verwijderd, je kunnen contacteren (inclusief je naam, postadres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mailadres).
 • Een verklaring dat je goede redenen hebt om te geloven dat het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal niet geautoriseerd werd door de houder van het auteursrecht, een agent ervan of de wet.
 • Een verklaring dat de informatie in de geschreven melding accuraat is, en op straffe van meineed, dat je de eigenaar, of een agent geautoriseerd om te handelen in de plaats van de eigenaar, bent van een exclusief recht dat geschonden werd.
 • Volledige klachten vereisen de fysieke of elektronische handtekening van de houder van auteursrecht of een vertegenwoordiger geautoriseerd om in hun plaats te handelen. Om aan deze eis te voldoen mag je je volledige naam typen als je handtekening onderaan je klacht.

Onze toegewezen auteursrechtenagent die DMCA-Meldingen ontvangt is:

 • Lawrence G. Walters
 • Walters Law Group
 • 195 W. Pine Avenue
 • Longwood, FL 32750
 • E-mail: copyright@pornhub.com

Zend alstublieft geen andere aanvragen of verzoeken naar onze toegewezen auteursrechtenagent. Zonder voorafgaande duidelijke toestemming is onze toegewezen auteursrechtenagent niet geautoriseerd om diensten voor formele wettelijke processen te aanvaarden of weigeren, en alle agentschaprelaties buiten diegene die eisten om DMCA-Meldingen of Tegenmeldingen te ontvangen (zoals hieronder gedefinieerd) worden uitdrukkelijk ontkend.

Als je niet voldoet aan de eisen van Sectie 512(c)(3) van de DMCA, zou je DMCA Melding niet effectief kunnen zijn.

Wees je ervan bewust dat als je bewust liegt en verklaart dat materiaal of activiteit op YouPorn Premium je auteursrechten schendt, je vatbaar bent voor schadeclaims (inclusief kosten en advocatenpremies) onder Sectie 512(f) van de DMCA.

De naam van de houder van het auteursrecht zal gepubliceerd worden op YouPorn Premium in de plaats van uitgeschakelde inhoud. Dit wordt onderdeel van het publieke dossier van je DMCA-Melding, samen met je beschrijving van het materiaal dat zogenaamd geschonden werd. Al de informatie voorzien in een DMCA-Melding, de eigenlijke DMCA-Melding (inclusief je persoonlijke informatie), of beiden zouden doorgestuurd kunnen worden naar de uploader van de zogenaamde schendende inhoud. Door het insturen van een DMCA-Melding, stem je in dat je informatie op deze manier beschikbaar gemaakt wordt.

Tegenmeldingsprocedures

Als je een DMCA Melding hebt ontvangen en gelooft dat het materiaal dat je postte op YouPorn Premium werd verwijderd of geblokkeerd als gevolg van een vergissing of misidentificatie, kan je een tegenmelding insturen (een "Tegenmelding"). Tegenmeldingen moeten ingestuurd worden door de originele uploader van de video of een agent geautoriseerd om in zijn/haar plaats te handelen.

Tegenmeldingen moeten naar onze toegewezen agent verzonden worden:

 • Lawrence G. Walters
 • Walters Law Group
 • 195 W. Pine Avenue
 • Longwood, FL 32750
 • E-mail: copyright@pornhub.com

Zend alstublieft geen andere aanvragen of verzoeken naar onze toegewezen auteursrechtenagent. Zonder voorafgaande duidelijke toestemming is onze toegewezen auteursrechtenagent niet geautoriseerd om diensten voor formele wettelijke processen te aanvaarden of weigeren, en alle agentschaprelaties buiten diegene die eisten om DMCA-Meldingen of Tegenmeldingen te ontvangen worden uitdrukkelijk ontkend.

Krachtens de DMCA, moet de Tegenmelding het volgende substantieel bevatten:

 • Je naam, adres, telefoonnummer en fysieke of elektronische handtekening;
 • Identificatie van de zogenaamde schendende inhoud en de locatie ervan voordat het verwijderd of toegang ertoe ontzegd werd;
 • Een verklaring op straffe van meineed dat je goede redenen hebt om te geloven dat de inhoud verwijderd werd door een vergissing of misidentificatie; en
 • Een verklaring dat je instemt met de jurisdictie van de U.S. Federal District Court voor het juridisch district waar je woont (of als je buiten de V.S. bent, voor elk juridisch district waar de operator van YouPorn Premium zich bevindt), en dat je de dienst aanvaardt van de persoon of de agent van zulk persoon die ons oorspronkelijk de DMCA-Melding toezond.

We reageren niet op Tegenmeldingen die niet voldoen aan de eisen hierboven uitgelegd.

Nadat we je Tegenmelding ontvangen, zullen we het doorsturen naar de partij die de oorspronkelijke DMCA-Melding instuurde en die partij informeren dat het verwijderde materiaal na 10 werkdagen maar niet later dan 14 werkdagen vanaf de datum waarop we je Tegenmelding ontvingen hersteld zal kunnen worden, behalve wanneer onze Toegewezen Agent eerst melding ontvangt van de partij die de oorspronkelijke DMCA-Melding instuurde, ons informerend dat zulke partij gerechtelijke stappen ondernam om te voorkomen dat je deelneemt aan schendende partijken in verband met het materiaal in kwestie.

Merk alstublieft op dat wanneer we je Tegenmelding doorsturen, het je persoonlijk informatie zal bevatten. Door het insturen van een tegenmelding, aanvaard je dat je informatie op deze manier openbaar gemaakt wordt. We zullen de tegenmelding niet doorsturen naar andere partijen, behalve de originele claimer of wetsinstanties of partijen die ons assisteren bij het beschermen van onze rechten.

Wees je ervan bewust dat als je bewust liegt en verklaart dat materiaal of activiteit op YouPorn Premium verwijderd of uitgeschakeld werd als gevolg van een vergissing of misidentificatie, je vatbaar bent voor schadeclaims (inclusief kosten en advocatenpremies) onder Sectie 512(f) van de DMCA.

Herhaal Overtreders

Overeenkomstig met de DMCA en andere toepasselijke wetten hebben we een beleid aangenomen van het verwijderen of uitschakelen, in zekere omstandigheden er ter onzer discretie, van accounts van gebruikers die beschouwd worden als herhaaldelijke schenders. We kunnen ook ter onzer discretie toegang tot YouPorn Premium beperken, accounts verwijderen of uitschakelen van gebruikers die intellectuele eigendom van anderen misbruiken, al dan niet na herhaaldelijke schending.

Video Vingerafdrukken

We gebruiken MediaWise®, een geautomatiseerd audiovisueel identificatiesysteem, om ons te helpen bij het vinden en blokkeren van potentieel rechtenschendende inhoud die door gebruikers geüpload wordt. Video's geüpload op YouPorn Premium worden vergeleken met een database van digitale vingerafdrukken. Wanneer een video overeenkomt met een digitale vingerafdruk, wordt toegang ertoe uitgeschakeld.

Als je geïnteresseerd bent in digitale vingerafdrukken van uw inhoud gemaakt door de provider van het geautomatiseerde audiovisuele identificatiesysteem dat we gebruiken, contacteer dan alstublieft Vobile op één van de manieren beschreven op http://www.vobileinc.com/contact/.